Snižte cenu, kterou platíte za Vaše výzkumy

Sdílejte náklady s ostatními. Omnibusy jsou výzkumy, kdy se respondentů v rámci jednoho rozhovoru ptáme na několik témat od různých
zadavatelů otázek. Omnibusy probíhají v pevně stanoveném termínu a otázku může vložit kdokoliv. Sociodemografii dostanete zdarma!

 

CO JE OMNIBUS

Omnibusy jsou realizovány podle Vašeho výběru buď telefonicky (CATIBUS) nebo online (CAWIBUS) na vzorku 1000 respondentů z celé ČR. Počet lze navýšit nebo naboostovat jen specifickou cílovou skupinu. Více o omnibusu.

HARMONOGRAM

Každý měsíc probíhají 2 omnibusy - jeden telefonický a jeden internetový. Za týden od startu znáte své výsledky. Přesné termíny naleznete na stránce Harmonogram.

CENY

Vaše omnibusová cena je stanovena jednoduše podle počtu a typu otázek. Demografii k nim získáte zdarma. Spočítejte si náklady na stránce Ceny.

DOSTANETE VÍCE

Kromě obvyklých výstupů ve formě dat a tabulek od nás v rámci standardní ceny dostanete navíc grafy, možnost pilotních náslechů a změny otázek, předběžné výsledky, statistické testy apod.