Co je omnibus

Omnibus je název pro výzkumné dotazování, při kterém si do dotazníku vloží otázky více zadavatelů. Tím se dělí o náklady, což je velmi výhodné i pokud máte pouze několik otázek a samostatný výzkum by byl nákladný. Dotazník tak obsahuje více témat a každý zadavatel dostane výsledky za svou část a demografické charakteristiky respondentů. Chcete přidat otázky do omnibusu? Poraďte se s námi.

 

Nabízíme dvě metody omnibusu - telefonický (CATI) a internetový (CAWI). Zde jsou základní charakteristiky a rozdíly:

CATIBUS bus CAWIBUS
Telefonický omnibus oslovuje celou populaci
ČR. Vzhledem k 99% penetraci mobilních
telefonů lze metodiku výběru považovat za nejspolehlivější
pro populaci ČR.
CAWIBUS (online omnibus) používá metodu dotazování
na internetovém panelu, zkoumá tedy online populaci ČR.
Je levnější a rychlejší než telefonický výzkum.
Lze ukázat video a obrázky.

 

CATI omnibus

Výběr respondentů
Dotazovací software generuje náhodné kombinace telefonních čísel v rozsahu předvoleb všech mobilních operátorů, bez vlivu tazatele či managera projektu. Výběr respondentů je tedy zajištěn náhodným výběrem ze všech platných kombinací čísel českých mobilních operátorů. Každý obyvatel ČR vlastnící mobilní telefon má stejnou pravděpodobnost být vybrán, účast ve výzkumu je vždy dobrovolná a každý respondent smí být osloven jen jednou za 3 roky. Každé telefonní číslo je kontaktováno až 3x v případě, že na první zavolání nikdo nereaguje.

Struktura výběrového souboru
Získaný výběrový soubor vzniká náhodným výběrem na základě dobrovolné účasti. Protože ne každá sociální skupina je stejně ochotna participovat na výzkumných projektech, nelze náhodným výběrem docílit reprezentativního výběru. Metodika výběru respondentů proto reaguje na aktuální plnění sledovaných charakteristik výběru a ve výsledku získáváme datový soubor, který je reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Přednosti telefonického omnibusu a dotazování
Oproti internetovému dotazování umožňuje zacílit na celou populaci téměř bez omezení – mobilní telefon vlastní v dnešní době 99% populace. Oproti osobnímu dotazování máme stoprocentní jistotu správnosti metodiky výběru respondentů, neboť je zcela řízena elektronickým náhodným výběrem bez možnosti zásahu tazatele či managera projektu. Nepřichází v úvahu ani účast profesionálních respondentů nebo opakovaná účast rodinných příslušníků či známých tazatele jakožto respondentů. Tazatelé jsou po celou dobu dotazování pod dohledem supervizora. Metoda telefonického dotazování je pro respondenta vždy komfortnější než vyplnění dotazníku na ulici či při návštěvě tazatele v bytě respondenta. Telefonické rozhovory může respondent provést ve vybraném čase třeba při jízdě v dopravním prostředku, v zaměstnání, v domácnosti, při vaření, cestování, nakupování atd.

Před zahájením dotazování
Poskytneme pilotní rozhovory z vašich otázek v audio formátu, čímž Vám umožníme kontrolu znění a ověření srozumitelnosti dotazu pro respondenty. Znění formulace otázek lze měnit až do startu dotazování.

Výstupy
Získáte výsledky v podobě datového souboru (např. xls, sav, csv, dat), frekvenční tabulky a tříděné komparační tabulky. Otevřené otázky nakódujeme, případně Vám dodáme výpisy. Součástí výstupů může být i testování četností pro určení signifikantních rozdílů s využitím statistických testů.


CAWI omnibus

Výběr respondentů
Využíváme kvótní výběr z online panelu, výstupní struktura odpovídá obecné populaci s ohledem na pohlaví, věk (15+) a region.

Před zahájením dotazování
Znění formulace otázek lze měnit až do startu dotazování.

Výstupy
Získáte výsledky v podobě datového souboru (např. xls, sav, csv, dat), frekvenční tabulky a tříděné komparační tabulky. Otevřené otázky nakódujeme, případně Vám dodáme výpisy. V případě potřeby nadstandardních výstupů jsou Vám k dispozici naši specialisté na data processing.